OM OSS

Välkommen till  Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi och Uppsala Hypnos & Psykoterapi. Söker du en psykolog i Stockholm? Eller så kanske du pendlar och arbetar i Stockholm? Eller söker du en psykolog i Uppsala?

Vi finns både i Uppsala och i Stockholm.  Våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter har alla lång erfarenhet av olika former av psykoterapi och psykologisk behandling - som  t ex individuella psykoterapier,  parpsykoterapi, familjeterapi. Vi har erfarenhet av många former av psykisk-känslomässig ohälsa så som ångest, depressiva känslor, depression olika former av trauman (post-traumatisk-stress) eller relationssvårigheter.  

Vår mottagning ligger i Vasastan cirka 4 minuters promenad från Karlberg pendeltågstation eller så tar det cirka 8 minuter att gå från S:t Eriksplans tunnelbanestation,

Vi arbetar med de flesta former av psykisk ohälsa. Förutom de mest utbredda former av psykisk ohälsa där psykologiska, känslomässiga, relationella och existentiella problem är starkt framträdande, har vi även en lång och omfattande erfarenhet av sådan psykiskohälsa där kroppen har blivit starkt påverkad av problematiken; t ex smärta och värk, spänd eller och slapp muskulatur, begränsad eller ångestframkallande andning, sömnbesvär, yrsel och matsmältningsproblem, mage och tarmbesvär. Det finns också former av psykologiska och psykiska besvär där en framträdande del av besvären är att iverbalt beskriva sina känslor, kroppsliga och somatiska tillstånd, förnimmelser och/eller en svårighet att ¨beröras¨ av rent verbal psykoterapeutisk behandling och psykoterapi. För enstaka personer kan själva orden mer bli ett hinder i den psykologiska behandlingen och psykoterapin. När orden inte känns tillräckliga kan många gånger någon icke-verbal psykoterapeutisk metod eller psykologisk behandling vara en verksam väg. 

Samtalsterapi

Vi arbetar alla med samtalsterapi, verbal psykoterapi på främst psykodynamisk grund, men också systemteoretiskt, ¨kognitivt¨  inriktat och integrativt

Hypnoterapi

Vi arbetar också med olika former av hypnoterapi. Det finns en lång rad olika sätt att bearbeta psykisk ohälsa med hypnoterapi; suggession, metafor, story-telling, andningstekniker m m. Framför allt hypnoterapeutiska metoder som visualisering, att bearbeta psykisk ohälsa med hjälp av inre bilder, är ofta en framträdande del av problembearbetning med hypnos. Det finns också många former av hypnostekniker som används som en del i kroppspsykoterapi, både kroppsorienterade och kroppsinriktade former, liksom flera kognitivt beteendeterapeutiska (KBT) metoder som främst hör till den mer nyligen utvecklade s k tredje vågens kognitiva beteendeterapi. Till denna utveckling hör även de många formerna av mindfulness som i många fall ligger nära hypnos och kanske främst de meditativa formerna av självhypnos.

Kroppsinriktade och kroppsorienterads psykoterapier

Våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter har utbildning i och erfarenhet av psykoterapi med olika former av kroppspsykoterapi - som t ex kroppsinriktad psykoterapi, kroppsorienterad psykoterapi, analytisk kroppspsykoterapi och liknande former så som mindfulness.

Psykoterapi med musik

Vid mottagningen i Stockholm finns också leg psykoterapeut med kompetens för bearbetning av psykisk ohälsa med hjälp av  GIM-metoden - Guided Imagery and Music.

EMDR

I både Stockholm och Uppsala finns legitimerad psykolog med kompetens för behandling med EMDR.

Parterapi

Våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter har förutom utbildningar i individuella psykoterapien även utbildning i olika slags parterapi och familjeterapi, med familjesamtal, och har mångårig erfarenhet av sådan terapi.

Tandläkarskräck

Vid mottagningen i  Stockholm och Uppsala finns legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att psykologisk behandling och psykoterapi för tandläkarskräck eller extrem tandvårdsfobi. Behandling av tandläkarskräck sker med fördel vid en separat mottagning centralt i Stockholm.

Mottagning i Uppsala

Möjlighet finns till psykoterapi och psykologisk behandling Uppsala.


VÅRA PSYKOTERAPEUTER


VERKSAMHET I STOCKHOLM

logga kop

INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI 

Rörstrandsgatan 50           113 33  STOCKHOLM

Mail till IfKP                                                                                    08-30 43 35


Sven-Erik Levin

Leg Psykolog/Leg Psykoterapeut                                                  08-30 43 35

Mail till Sven-Erik


Christina Lundmark

Socionom/Leg Psykoterapeut

Mail till Christina


Sten Slettengren

Leg Läkare/Leg Psykoterapeut

Mail till Sten


VERKSAMHET I UPPSALA

UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

Studentstaden 31 752 43  UPPSALA

Sven-Erik Levin

Leg psykolog/Leg psykoterapeut

Mail till UHP                                                          018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20


GDPR - General Data protection Regulation

© IfKP     INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI      RÖRSTRANDSGATAN 50      113 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019