PSYKOTERAPI

VAD ÄR PSYKOLOGISK BEHANDLING OCH  PSYKOTERAPI?

Psykoterapi eller psykologisk behandling är en målinriktad och systematisk behandling av psykiska, känslomässiga och/eller existentiella svårigheter genom en bearbetning genom diverse olika psykologiska metoder. En sådan behandling sker genom ett eller flera möten mellan en utbildad psykolog eller psykoterapeut och en klient (individ, par, familj, grupp). De träffas mer eller mindre regelbundet, beroende på bl a behandlingens syfte, under en kortare eller längre tid. Det kan gälla enstaka tillfällen, men kan också handla om fleråriga kontakter beroende på klientens behov, ambition, önskemål, intresse och praktiska möjligheter - och inte minst på den organisation där psykologen arbetar. Målet med psykologisk behandling och psykoterapi bestämmer vanligen klient och psykoterapeut gemensamt.

Psykoterapi eller psykologisk behandling kan ha sitt fokus på att behandla aktuell problematik och arbeta på att klienten ska komma tillbaka till sin tidigare funktionsnivå. Ett sådan målsättning kan många gånger uppnås på kort tid så som i samband med kriser eller vid korttidspsykoterapi (då det förefaller rimligt att arbeta med en begränsad del av klientens problematik). Om psykoterapins mål är omfattande och även har avsikten att också behandla underliggande svårigheter med en bakgrund i tidigare livsomständigheter tar den psykologiska behandlingen mestadels längre tid. Om problembilden är mer komplex, komplicerad och mer omfattande kommer den psykologiska behandlingen sannolikt att ta mer tid i anspråk.

Samtalet är grundläggande för alla former av psykoterapi och psykologisk behandling. Samtalet finns i någon form med som en del av all psykoterapi och psykologisk behandling - emellertid varierar det hur framträdande samtalandet. Samtalet kan dessutom kompletteras med icke-verbala tekniker och metoder som i exempelvis  hypnoskroppspsykoterapiEMDR, visualiseringg(föreställningsövningar) och/eller mindfulness - om leg psykologen eller leg psykoterapeuten uppfattar att det kan vara användbart för klienten.© IfKP     INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI      RÖRSTRANDSGATAN 50      113 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019