Sven-Erik Levin

Legitimerad Psykolog/Legitimerad Psykoterapeut/Specialist i Klinisk Psykologi


VERKSAMHET I STOCKHOLM

logga kop

INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI

Rörstrandsgatan 50

113 33 STOCKHOLM

08 - 30 43 35

Mail till IfKP/Stockholm


VERKSAMHET I UPPSALA

UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

Studentstaden 31

752 43 UPPSALA

018 - 55 63 20

Mail till UHP/Uppsala


© IfKP     INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI      RÖRSTRANDSGATAN 50      113 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019